Bredekærs Vænge - 70'ernes parcelhusliv

Bredekærs Vænge er et parcel- og rækkehuskvarter med en helt særlig historie. Boligernes udseende er blevet til på baggrund af flere forskellige arkitekters ideer om det bedste hus for børnefamilier. Herunder med biddrag fra bl.a. Arne Jacobsen og Jørn Utzon.

I perioden 1960 til 1980 blev der bygget næsten en halv mio. parcelhuse i Danmark. Folk ville gerne bo i deres eget parcelhus i forstaden, sådan så det gode familieliv nemlig ud. Husene i Bredekærs Vænge er blevet til som led i udstillingen Archibo ll i 1970-71, som adresserede datidens boligdrømme. Idag er Bredekærs Vænge en fysisk repræsantion af disse.

Archibo ll var den hidtil største boligudstilling i Danmark med omkring 100 udstillingshuse. Her kunne potentielle huskøbere gå rundt og drømme om, hvordan de selv gerne ville bo med deres familie. Ambitionen fra Archibo var at finde ”det bedste tidssvarende, funktionsdygtige og æstetiske byggeri til billigste pris og korteste tid” (Den permanente Archibo, Den anden internationale enfamiliehus-udstilling).

Da ustillingsperioden sluttede i ’71 blev de fleste huse solgt og stort set alle ligger i Ishøj i dag. Imellem de udstillede huse var der huse tegnet af prominente arkitekter som Jørn Utzon og Arne Jacobsen. De fleste var dog standard typehuse fra forskellige firmaer, der kunne levere enten et såkaldt nøglefærdigt hus eller moduler og materialer til selv at bygge det valgte typehus.

Boligområdet fortæller meget om Ishøjs tilblivelse, som nybyggerområde for tilflyttere til og fra hovedstadsregionen, om velfærdsstatens udvikling og om hele bygge- og babyboomets tidsalder.

Del denne side