Strandparken

Strandparken er fuld af liv og naturoplevelser

Køge Bugt Strandpark

Strandparken strækker sig fra Hundige i Syd til Avedøre Holme i Nord. Det giver syv km fantastisk sandstrand - noget af det bedste badestrand i Danmark, som naturligvis har fået tildelt det blå flag.
Men stranden er kun en del af Strandparken. Bag klitterne ind mod land ligge fire søer omgivet af rig og varieret natur. Via det velholdte og omfattende stisystem er der let adgang for alle, der ønsker at nyde naturen.

Kunstig - men naturlig

Strandparken er et kunstigt skabt kystmiljø. Strandparken er bygget med sand, der er pumpet op fra Køge Bugt, og den fungerer faktisk også som dige, så områdets beboere ikke oversvømmes, når naturen slipper havets kræfter løs.
I dag er det svært at se, at Strandparken ikke er skabt af naturen, for selvom menneskehænder har skabt Strandparken, har naturen fået lov til at forme den. Mange nye planter har fundet vej til strandparken, og nogle af de oprindelige er forsvundet. Interesserede kan bl.a. gå på jagt efter den sjældne danske orkide, Skov-hullæbe.

Fugle paradis

Strandparkens varierede natur give særdeles gode betingelser for fugle, så ornitologi-interesserede vil opleve Strandparken som et fugleparadis. De åbne arealer og det gode stisytem gør desuden tilgængeligheden helt i top.

Kunst i Strandparken

Strandparken er også et sted for kunstelskere. Foruden et af Danmarks smukkeste og mest spændende kunstmuseer, nemlig ARKEN - museum for moderne kunst, finder man også kunstværker direkte i naturen. F.eks. Heerups Steen som ses på billedet. oprindeligt var der ti sten, men to af stenene er i dag udlånt til Heerup Museum i Rødovre.

Henry Heerups Sten

Del denne side

Fugleliv

Gæs i Strandparken

Strandparkens fugleliv er rigt og varieret.

Øerne i Holmesø er Strandparkens vigtigste yngleområde for fugle. Hættemåge, stormmåge, havterne og splitter yngler her i stor stil, men også strandskade, klyde og rødben yngler på ørerne i Holmesø.

I resten af Strandparken boltrer edderfugl, gul vipstjert og engpibe sig, ligesom mange forskellige andefugle også holder til ved søerne.

Cykler

Ishuse ved Vallensbæk Strand

Strandparken er det perfekte sted at cykle i naturen. Stierne er brede og velholdte, og der er mange hvilesteder fordelt i området. Når jernhesten trænger til et hvil, er det oplagt at stoppe ved et af ishusene. Her møder man også de mange lokale, som i stor stil tager til den lækre badestrand om sommeren.

Se også...

Henry Heerups Sten

Kunst i Strandparken

Strandparken er mere og andet end storslået natur. Kunstelskere finder moderne kunst i verdensklasse. Internationalt anerkendte ARKEN - museum for moderne kunst ligger i Strandparken, og kunstværker er placeret rundt om i området.